Innkalling til årsmøte 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Leinstrand Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 28.02.2019 kl. 19.00 i klubbhuset på Klett

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.02.2019 til styret@leinstrandil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside; http://www.leinstrand-il.no/arsmote/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Innkalling til årsmøte 2019

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *