3. september 2017

Trening friidrett

Friidrettstreninger høst 2018

Treningene er tilpasset for aldersgruppen 10 år og eldre (voksne må gjerne delta).

Velkommen til alle som vil prøve seg på løping, hopp og kast! Hovedfokus er på løping.

Mandager er hovedtreningsdag høst og vinter.

Tirsdager i september, kl 18.00, friidrettsøvelser på Klett for allidrett og eldre.

Se facebooksiden «Leinstrand IL Friidrettstreninger» for mer info.

Andre aktiviteter

GRAVERKARUSELL

I år som i fjor arrangerer vi 5 løp, de første 3 blir på våren med start ved Samfunnshuset på Klett
28. april
12. mai
9. juni

HØST
på Skogly
28.aug, også Weisæths Minneløp
17. sept, inkl premieutdeling for de med 3 eller flere løp

St. Olavsloppet

27. – 30. juni
Arrangement kommer

Fjelltur 24.-26. august. I år som tidligere år arrangerer vi en fjelltur.  Dette er først og fremst en sosial tur som alle kan delta på.

Klubbmesterskap Friidrett
25 .sept kl 18.00 på Klett (kast, 60 m, høyde og lengde)

 

 

Følg også Facebook gruppa Leinstrand IL Friidrett og på Leinstrand IL Friidrettstreninger for siste oppdateringer på treninger, stevner og løp.