Ny dato – Ekstraordinært årsmøte i Leinstrand Idrettslag 2020

Styret innkaller herved inn til ekstraordinært årsmøte i Leinstrand Idrettslag.
Årsmøtet avholdets 29. april 2021 kl 19.00 på Teams.
.
Under følger sakslisten for det ekstraordinære årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettige
Sak 2: Velge dirigenter(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne sakslisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Forta følgende valg:
8.1 Styret
– Leder
8.2 Fotballavdeling
– Leder
.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Leinstrand Idrettlag i minst en måned, fylle minst 15 år i det kommende kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Leinstrand IL. Alle medlemmene har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Leinstrand Idrettslag lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Johanne Storler kontaktes på leder@leinstrandil.no
.
Velkommen til årsmøte!
.
Med vennlig hilsen
Styret

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *