3. september 2017

Fotballstyret

 

 

 

 

STYRET 2022:
Leder: Rune Fillingsnes 922 22 284 fotball@leinstrandil.no
Sportslig leder: Kjetil Bjørkum 926 08 180 kjetibj4@icloud.no
Soneansvarlig: Therese Iversen 986 04 205 therese_iversen84@yahoo.com
Styremedlem Hjølvard Bjørnbeth 926 08 180 eggan.nedre@gmail.com
Styremedlem Martin Havdal 994 22 430 mh@hem.no
UTVALG 2022:
Dommeransvarlig Morten Bøstein Melhus 992 23 019 morten.bostein.melhus@gmail.com
Vedlikehold anlegg Odd Kåre Vårvik                     917 87 167
Trenerveileder Hege Fordal 917 15 202 hckfordal@gmail.com