22. april 2022

Treningsrommet

   

Leinstrand IL har nå i over 2 år jobbet med å renovere kjelleren på Samfunnshuset på Klett til Treningsrom. Treningsrommet er nå stort sett ferdig. Vi åpner treningsrommet for trening fra og med mandag 25.04.

I første omgang vil det bli åpent mellom kl. 18.00 – 20.00 – mandag til torsdag (endret fra 20.06.2020)- bemannet. Eneste betingelse for å trene i starten er at dere er medlem i Leinstrand IL og har betalt medlemsavgiften på kr. 100,- pr. år.

Når vi får på plass ny ytterdør og automatisk adgangskontroll vil vi åpne treningsrommet som et ubemannet treningssenter. Da må det i tillegg tegnes medlemskap i Treningsrommet. Foreløpig avgift er satt til kr. 1800,- (150,- pr. måned) for årsabonnement og 500,- for 3 måneders abonnement.  Her er et utdrag fra foreløpig brukeravtale:

Medlemsskap 

  • Må være medlem i Leinstrand IL – kontingent kr. 100,- pr. År 
  • For tilgang til treningsrommet må det registreres et medlemskap og betale gjeldende avgift. 
  • Avgift fastsettes av hovedstyret i Leinstrand IL 
  • Alle som skal trene må ha et personlig medlemskap i treningsrommet
  • Aldersgrense 15 år – kan bli medlem det året de fyller 15 år 
  • Barn som fyller 14 år kan trene sammen med foresatt. De må ha eget medlemskap i idrettslaget og i treningsrommet. De vil ikke få egen adgangskode 

 

 

Flere bilder: