3. september 2017

Styret i Trim og aktivitet

2022

Verv Navn Mobil E-post
Leder Maria Frengen 926 45 506 allidrett@leinstrandil.no
Styremedlem Ida Frengen 934 21 207
Styremedlem Elisabeth Soberg 900 37 712
Styremedlem Rahmi Lale 482 76 019