14. desember 2022

LIL AVISA

LIL Avisa er vår klubbavis, som vi etter noen år med opphold startet opp med igjen i 2019. Det er foreløpig 1 utgave i året som kommer i starten av desember. Her prøver vi å presentere litt av det som har skjedd gjennom året og litt om planer vi har.
Her kan dere lese utgavene digitalt: