3. september 2017

Medlemsavgift

Medlemskap i Leinstrand IL gir mulighet til å delta i lagets aktiviteter. Vi ønsker at flest mulig er medlemmer, og slik bidrar til et positivt og godt idrettstilbud på bygda vår. Derfor er medlemsavgiften svært lav sammenlignet med mange andre klubber.

Medlemskap og aktivitetsregistrering er viktig, ikke minst for å være dekket av lagets forsikringer dersom det skulle oppstå skader og fordi det gir oss mulighet til å holde et godt aktivitetstilbud i laget. Antall medlemmer i laget er også med å fastsette tilskuddet fra kommunen og idrettsforbundet.

En voksen (over 18) må stå som primærkontakt for alle under 18 år.

Medlemsavgift pr. år

Medlemskap (uansett alder) kr 100,-