Innkalling til årsmøte i Leinstrand Idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte i Leinstrand Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 28. februar 2018 kl. 19.00 i Klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14. februar 2018 til styret@leinstrandil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslaget hjemmeside; https://www.leinstrand-il.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *