3. september 2017

Æresmedlemmer

Æresmedlemmer i Leinstrand Idrettslag

Den høyeste æresbevisning som kan tildeles et medlem er å bli utnevnt som Æresmedlem.
Dette kan bare bli de færreste til del, og skjer etter et enstemmig vedtak i fulltallig styremøte.
Det skal ikke være et bestemt antall år som leder, styremedlem, utvalgsmedlem eller antall mesterskap o.l. som gir grunnlaget for vedkommendes kandidatur, men den måten og den aktivitet han eller han har utført sine oppdrag på som skal legges til grunn.

Utenom virke i selve laget, bør det også veie sterkt om vedkommende på en ærefull måte har representert laget utad, enten som aktiv utøver eller i administrative funksjoner.

Leinstrand Idrettslag har utnevnt følgende æresmedlemmer

Kåre Vårvik 1986
Helge Stokbak 1986
Frode Rønning 1986
Steinar Leinum 1986
Anders Klæt 1996
Olav Njøs 1996
Gunnar Nypan 2006
Ole Venås 2006
Grunde Njøs 2011
Svein Inge Strugstad 2011