3. september 2017

Fotballstyret

STYRET:
Leder: Kristin Stene 982 06 941 fotball@leinstrandil.no
Sportslig leder: Morten Bøstein Melhus 992 23 019 morten.bostein.melhus@gmail.com
Barnefotball/Sone ansvarlig: Sindre Aschim 951 88 186 sindre.aschim@mobit.no
Anleggsleder Morten Skånø Eide 988 67 275 morten.eide@hotmail.com
Anleggsleder (2) Ola Høegh 934 54 322 ola@nypanhage.no
Materialforalter Lene Kverndal 906 46 146 lenev79@gmail.com
Sponsor / dugnadsansvarlig Magnus Molde Jensen 996 34 181 magnusmoldejensen@gmail.com’
dommeransvarlig  
Sonelag Barnefotballansvarlig/soneansvarlig  
seriekamper (7’er) Sportslig leder