3. september 2017

Fotballstyret

STYRET 2021:
Leder: Rune Fillingsnes 922 22 284 fotball@leinstrandil.no
Sportslig leder: Morten Bøstein Melhus 992 23 019 morten.bostein.melhus@gmail.com
Soneansvarlig: Kjetil Bjørkum 926 08 180 kjetibj@icloud.no
Anleggsleder (1) Hjølvard Bjørnbeth 926 08 180 eggan.nedre@gmail.com
Sponsor/loppis/dugnadsansvarlig Elisabeth Bjørnbeth 996 30 068 elisabeth_bjornbeth@hotmail.com
Materialforalter Lene Kverndal 906 46 146 lenev79@gmail.com
Anleggsleder (2) Magnus Molde Jensen 996 34 181 magnusmoldejensen@gmail.com
Dommeransvarlig Morten Bøstein Melhus 992 23 019 morten.bostein.melhus@gmail.com