17. oktober 2022

Klubbhuset

Klubbhusets første etasje

Areal i første etasje kan deles i tre:

Areal som kan leies til bruk av aktiviteter som utøves i idrettslagets regi. 

Arealet er kjøkken og et større oppholdsrom «stua». I tillegg er det to rom med wc/vask (en via en gang videre inn i bygget).  Alt utstyr som er tilgjengelig er plassert på kjøkkenet. Skap og skuffer er merket med hva som finnes i skap/skuff. Det tidligere lageret bak i bygget er fjernet.  I lokalet er det en tv som utstyr kan kobles på (ledning henger bak TV’en), en prosjektor og et lerret. 

Eksempel av aktiviteter i idrettslagets regi nevnes bruk i tilknytning kamp, sonekvelder, trening, skøyteleik, sosialt arrangement for et aldersbestemt lag, møtevirksomhet osv. 

Idrettslaget har tidligere åpnet for utleie ut disse lokalene til andre. Det gjør vi ikke lengre. 

  • Det er viktig at hver og en som bruker lokalet, har satt seg inn i våre trivselsregler
  • Vaskeutstyr finnes på vaskerommet (se pkt. 3)
  • Lokalet skal være ryddig og rent når en forlater det etter endt bruk. Dette er en viktig forutsetning for at lokalet er åpent for leie til arrangement i idrettslagets regi.

Bestilling skjer gjennom bookingsystemet. Merk at det skal bestilles ifm hver bruk (også for bruk i tilknytning til trening). Slik bruk vil ikke bli belastet med noen særskilt leiekostnad. 

Fotball og skøyteavdelingen dekker årlig en andel av kostnadene for drift av klubbhuset gjennom at avdelingene blir belastet et avtalt årsbeløp. I tillegg må skøyte- og fotballavdelingen utføre hver sin vaske- og vedlikeholdsdugnad av klubbhuset. Skøyteavdelingen har vårdugnad og fotballavdelingen har høstdugnad. Link til retningslinjer ved dugnaden __XXXX__.

Rom «Fotball» og rom «skøyter»

De to rommene innerst i  etasje er forbeholdt:

  1. Skøyteavdelingen og
  2. Fotballavdelingen (det tidligere felles lageret).

Det er avdelingsstyrene som bestemmer hvem som skal kunne ha tilgang til de rommene. 

NB! Disse rommene inngår ikke ved leie av lokale i første etasje gjennom bookingsystemet. 

Vaskerommet

I vaskerommet vil dere som har leid lokale i første etasje finne vaskeutstyr og støvsuger til bruk ved rengjøring av lokalet etter bruk. Der er det også lagret noe ekstra tørkepapir, dopapir.  

Dette rommet er ikke et lager, så ikke sett «ting» inn på dette rommet.  Det som ikke kan plasseres i skap på kjøkkenet skal ikke settes igjen i klubbhuset. 

NB!  Hvis det er noe som mangler i klubbhuset, send en epost til klubbhuset@leinstrandil.no og informer om hva som mangler. Er det noe som haster å gi beskjed om, ring Kristin Stene (982 06 941).

Klubbhusets andre etasje

Klubbhusets andre etasje består av et møterom, et kontor, og et rom med wc/vask. Disse lokalene er i hovedsak forbeholdt møtevirksomhet for hovedstyret og avdelingsstyrene.