3. september 2017

Skøyteskole og skøyteutleie

Skøyteavdelingen arrangerer skøyteskole for barn i alderen 5 til 8 år . Dette er et tilbud for barn som ønsker å lære enkel skøyteteknikk kombinert med lek og moro på isen.

Skøyteskolen er en del av Leinstrand IL’s årshjul for barneidrett og arrangeres i tett samarbeid med avdelingen for Trim og Aktivitet. Skøyteavdelingens hovedmål med å arrangere skøyteskole er at flest mulig barn på Leinstrand skal oppdage hvor gøy det er å gå på skøyter.

Informasjon om oppstart av skøyteskole kunngjøres på Leinstrand IL’s hjemmeside samt på egne plakater på Nypvang skole, Nypan barnehage og på Bunnpris Klett.

Skøyteavdelingen eier et stort antall par med læreskøyter for hurtigløp, og disse leies ut til barn i alderen 8 til og med 10 år som deltar på organiserte skøytetreninger. Skøytene utleveres når treningene starter på Leangen i november og hentes inn når sesongen er over i mars. Skøytene leies ut til kr. 200,- pr. sesong. Utleien koordineres av trener for rekruttgruppa.

Skøyteskole 2018/2019: