1. september 2017

Idrettsuka historie

De to første årenen var dette et opplegg gjennom IF forsikring og Norges Idrettsforbund, og vi var en av 5 klubber i Norge som kjørte et prøveprosjekt med dette. I dette prosjektet ble vi tilført både midler og utstyr som har kommet allidretten tilgode. Prosjektet ble ikke videreført av NIF, men vi valgte å fortsette på egenhånd. I 2013 gjennomføres dette i samarbeid med DNB og Fridrettsforbundet under logoen DNB idrettsleker.

Tanken med dette arrangementet er å presentere flere ulike idretter som vi normalt ikke har i Idrettslaget. Vårt mål er at vi dermed kan presentere aktiviteter som de kan bruke i leik og fritidsaktiveter og som kanskje noen kan velge dersom de ikke finner noe i vårt tilbud. Vi har satset på en idrettslig tilnærming med instruksjon og leik med utganspunkt i de idrettenen vi har valgt.

Med unntak av første året har det vært for aldersgruppen 9 – 12 år – de som begynner i 4. – 7. klasse.

Opplegget har gått over 5 dager fra kl. 09.00 til 15.00. En times lunsj med inkludert mat og frileik og et kvarters fruktpause på ettermiddagene er inkludert i dette tilbudet. Fredagenen har vi hatt et eget opplegg med «Mesternes mester» i nye grupper.