1. september 2017

Friidrett

Vår- og høst-sesongen

Friidrettsgruppa trener en dag i uka på Dalgård friidrettsanlegg i vår- og høst-sesongen. Treningene er for aldersgruppene 10 år og oppover.

Interessen for løp er størst, men det legges også opp til høyde, lengde og noen kast-øvelser. Treningene er lagt opp slik at alle aldersgrupper trener sammen. Også voksne/foreldre oppfordres ti lå delta sammen med ungene.

Våren 2020 trener vi hver mandag kl 17.00 på Dalgård.

Vintertrening

Friidrettsgruppa har treninger i Ranheimshallen i vinterhalvåret (oppstart ca midt i oktober). På grunn av korona er det vinteren 2020 noe begrenset tilgang i Ranheimshallen. Vi har fått tildelt søndag ettermidag som treningstid. Følg med på face i gruppen Leinstrand IL friidrettstreninger.

Her er det leik, løp og styrke i hovedfokus, men vi er også innom andre øvelser.

Treningene er åpne for deltagelse også for andre LIL-medlemmer – du trenger ikke å være aktiv friidrettsutøver.

Alle aldersgrupper (8-100 år) trener sammen på vinteren.