3. september 2017

Tillitsvalgte

Hovedstyret og avdelingsledere i Leinstrand IL 2021

Verv Navn Mobil E-post
Leder Johanne Storler 977 57 365 leder@leinstrandil.no
Nestleder og medlemskontakt Svein Tore Sæther 905 85 909 svein.tore@graver.as
Kasserer Pål Ekren 907 72 881 kasserer@leinstrandil.no
Sekretær og webansvarlig Anette Urheim 971 46 704 kontakt@leinstrandil.no
Styremedlem Janne Græsli 916 62 812 jannehg@gmail.com
Varamedlem Philipp Rotter Nypan 901 00 053 p.nypan@me.com
Varamedlem Kristine Hjellen 995 34 967 kristinehjellen@gmail.com
Avdelingsleder fotball Rune Fillingsnes 922 22 284 fotball@leinstrandil.no
Avdelingsleder ski/friidrett Bjørn Helge Græsli 901 84 395 ski@leinstrandil.no
Avdelingsleder skøyter Astrid Vårvik Nordheim 905 22 172 skoyter@leinstrandil.no
Avdelingsleder trim og aktivitet Therese Iversen 986 04 205 allidrett@leinstrandil.no