3. september 2017

Tillitsvalgte

Hovedstyret og avdelingsledere i Leinstrand IL 2017

Verv Navn Mobil E-post
Leder Johanne Storler 977 57 365 leder@leinstrandil.no
Nestleder og medlemskontakt Beata Solbakken 905 85 909 leder@leinstrandil.no
Kasserer Pål Ekren  72 84 64 72 kasserer@leinstrandil.no
Sekretær og webansvarlig Narve Lyngby  980 29 348 kontakt@leinstrandil.no
Styremedlem Kenneth Sandmo Grip  917 77 340  kenneth.grip@gmail.com
Varamedlem Grete Dalen  72 84 83 14  grete.thomassen.dalen@melhus.kommune.no
Varamedlem Bjørn Olav Krogh  971 31 563  bok2704@hotmail.com
Avdelingsleder fotball Kristin Stene 995 05 738 fotball@leinstrandil.no
Avdelingsleder ski/friidrett Linda Helander 406 48 621 ski@leinstrandil.no
Avdelingsleder skøyter Astrid Vårvik Nordheim  905 22 172  skoyter@leinstrandil.no
Avdelingsleder trim og aktivitet Roy Sandeggen  906 48 314  allidrett@leinstrandil.no