3. september 2017

Styret i Trim og aktivitet

Verv Navn Mobil E-post
Leder Therese Slapø Moe  922 58 975  theresemoe@gmail.com
Styremedlem Roy Sandeggen 906 48 314
Styremedlem Ingunn Rø Goulding 416 05 654
Styremedlem Hans Kristian Eidsaunet 910 09 201
Styremedlem Fredrik Hauan 962 31 858 cec.hauan@gmail.com
Styremedlem (vara) Linda Helmersen 455 03 640