3. september 2017

Styret i Trim og aktivitet

Verv Navn Mobil E-post
Leder Therese Iversen 986 04 205 allidrett@leinstrandil.no
Styremedlem Fredrik Hagen 982 30 836
Styremedlem Kay Robert Vansvik 995 14 091
Styremedlem Line Glomstad 993 69 844
Styremedlem (vara) Kjetil Gjøen 924 27 344