3. september 2017

Klubbdommere

Oppsett av klubbdommere til kamper gjøres av Frederico Wigdal (tlf. 948 82 612)

Klubbdommerne skal ha følgende betaling:

  • Barnefotball 6-10 år (sonekvelder):  kr 50,- pr. kamp (hver kamp er på 18 minutter)
    Arrangør betaler dette fra kiosksalget.
  • Barnefotball 11-12 år:  kr 150,- pr.kamp
    Hjemmelag betaler dette fra kiosksalget.
  • Ungdomsfotball 13-14 år:  kr 300,- pr.kamp
    Hjemmelag betaler dommer, refusjonsskjema fylles ut for tilbakebetaling fra fotballavdeling.