12. september 2017

Politiattest

politi_logo.jpg

Styret i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske kommitee (NIF) vedtok 10. Mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. Januar 2009.

I Leinstrand Idrettslag er ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte eller frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Trenger du politiattest?
Kontakt Leinstrand Idrettslag på mail, kontakt@leinstrandil.no  og få nødvendig dokumentasjon og veiledning for å kunne søke etter politiattest.

Politiattesten inneholder kun de opplysningene om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser over for barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

  1. Søknaden om politiattest fylles ut av Leinstrand IL og den søknaden gjelder for. Den undertegnes av begge. Leinstrand IL sender søknaden til politiet.
  2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til Leinstrand IL
  3. Den søknaden gjelder for skal fremvise sin politiattest til Leinstrand IL. Leinstrand IL skal ikke lagre attesten, men kun få den fremvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Politiattest skal innhentes før oppstart av aktivitet.