1. september 2017

Skistadion

Leinstrand IL sitt anlegg på Skogly består av lysløype på 1,2 km, 1,8 km og 3km. I tillegg er det en 5 km trasè, stadionområde og klubbhus. I enden av stadion er den en bakke som brukes til skileik.

 

Leinstrand IL har etablert og har råderetten over lysløypa og stadionområdet på Skogly. Vi har fått offentlig støtte til dette (tippemidler og kommunal støtte), men anlegg og vedlikehold/drift utføres og bekostes i hovedsak av laget selv. I 2015 fikk vi tildelt støtte fra Barnas energifond som skal gå til å utrede og forhåpentligvis på i gang en snøproduksjonsanlegg ved stadion for å øke lengden på skisesongen.

Leinstrand IL skal forespørres for et hvert arrangement som har stadionområdet på Skogly som start/målområde, eller som skal bruke lysløypetraseen. Dette for å unngå kollisjoner samt uønsket slitasje i lysløype-anlegget. Ta kontakt med skiavdelingen – mailto:ski@leinstrandil.no

Løyper prepareres om vinteren delvis av idrettslaget sin «skuter-gjeng» og delvis av Trondheim bydrift.

Leinstrand IL har ansvar for innkreving av parkeringsavgift (kr 50,-) på parkeringsplassen ved Skogly. Av dette får klubben kr 20,-, resten går til Trondheim kommune som brøyter og strør p-plassen. Avgiften innkreves alle lørdager og søndager, vanligvis fra første helga i januar t.o.m. første helga i april.