3. september 2017

Skihytta på Skogly

Skihytta driftes av skiavdelingen i Leinstrand IL og alt arbeid med vedlikehold og drift gjøres på dugnad. Skihytta brukes aktivt av avdelingen selv gjennom ski-sesongen.

Informasjon om leie av skihytta på Skogly/ Ringvål

Skihytta er under oppussing. Den vil bli tilgjengelig for utleie så fort vi er ferdige. Forventet ferdigstillelse er januar 2023. 
Ny informasjon om priser og regler for utleie vil også komme.

 

Skihytta kan leies av enkeltpersoner og foreninger. Hytta har utstyrt kjøkken og passer for arrangementer opp til ca 30-35 personer.

Leie av skihytta kan avtales med Kai Robert Vandsvik, telefon 995 14 091, e-post; skihytta@leinstrandil.no.

<tbody</tbody

Leiepriser:
Mindre arrangement, møter på kveldstid, varighet 2-3 timer
hvor arrangøren har lokal tilknytting
kr
Tilsvarende overfor, men med ikke-lokal arrangør kr
Større arrangement med bruk av kjøkkenutstyr
(konfirmasjon, 50 års-lag mv)
kr

Leietaker må rydde og vaske etter seg, samt selv håndtere søppel.