3. september 2017

Skihytta på Skogly

Skihytta driftes av skiavdelingen i Leinstrand IL og alt arbeid med vedlikehold og drift gjøres på dugnad. Skihytta brukes aktivt av avdelingen selv gjennom ski-sesongen.

Informasjon om leie av skihytta på Skogly/ Ringvål

Skihytta kan leies av enkeltpersoner og foreninger. Hytta har utstyrt kjøkken og passer for arrangementer opp til ca 30-35 personer.

Leie av skihytta kan avtales med Kai Robert Vandsvik, telefon 995 14 091, e-post; skihytta@leinstrandil.no.

<tbody</tbody

Leiepriser:
Mindre arrangement, møter på kveldstid, varighet 2-3 timer
hvor arrangøren har lokal tilknytting
kr 300,00
Tilsvarende overfor, men med ikke-lokal arrangør kr 500,00
Større arrangement med bruk av kjøkkenutstyr
(konfirmasjon, 50 års-lag mv)
kr 1500,00

Leietaker må rydde og vaske etter seg, samt selv håndtere søppel.