3. september 2017

Økonomi, maler og skjema

Økonomihåndbok

Styret i Leinstrand Idrettslag har det overordnede ansvaret for Leinstrand Idrettslags økonomi.

Økonomihåndboken skal være et hjelpemiddel for Leinstrand Idrettslag for å sikre god økonomistyring. Regnskapsførere, kasserere, trenere, lagledere og andre som trenger en innføring i hvordan økonomirutinene til Leinstrand Idrettslag fungerer skal kunne finne informasjonen de trenger i økonomihåndboken. Økonomihåndboken finner du her

Leinstrand idrettslag benytter følgende kontoplan: Kontoplan-il.xlsx

Skjema og maler

Ved utgifter som skal betales/refunderes av idrettslaget så skal man bruke vedlagte maler:
Alle refusjonsskjema skal sendes til avdelingsleder for attestasjon før det sendes videre til kasserer for betaling.

Refusjon av utlegg.xls

Mal-kassetellingssjema.xlsx

Mal-fakturagrunnlag.xls

Arrangementsregnskap.xls

Dommerregning LIL.xls

Dommerregning.xls

Arrangementsregnskap – sonekveld.xls

Dommerkvittering_sonekvelder.xlsx

Mal-reiseregning.xlsx

LIL – Sjekkliste for egenkontroll av lysanlegg på arenaer

Andre dokumenter

loppemarked oppgaver 2017 host.pdf