1. september 2017

Poengrenn på ski

POENGRENN

Påmelding på Facebook eller ved oppmøte fra 17:30. 50 kr per deltager. De minste starter når de vil/samlet 18:18 og går runde på stadion eller 1 km. Øvrige klasser starter fra 18:30. Kiosksalg i etterkant.

Dato Beskrivelse
 4. januar  Poengrenn 1
 18. januar  Poengrenn 2
 1. februar  Poengrenn 3
 8. februar  Poengrenn 4
 1. mars  Poengrenn 5

For å få premie må man ha deltatt i minst 3 av de 5 rennene.

Salg av kaffe og rundstykker/kaker + gratis saft til alle som går renn.

Lengden på løypa varierer ut i fra alder, fra en runde på stadion for de minste til 10 km for senior.

Resultater:

Resultatliste poengrenn 1 skøyting 4 jan 2018