1. september 2017

Skøytebanen

Skøytebanen på Klett eies og drives av Leinstrand IL skøyteavdelingen. Vi legger ned mye arbeid i å få en god isflate som skal være med å utvikle vår skøyteaktivitet. Vi ønsker også at banen skal gi mulighet for skøyteaktivitet for flest mulig. Vårt mål er å ha god nok is til skøytetreninger flest mulig dager i løpet av vinteren. For å oppnå dette er vi nødt til å regulere bruken av banen.

Skøytestyret har følgende prioriteringer når vi regulerer bruken:

  • Organisert aktivitet av Leinstrand IL
  • Fri leik for barn og familier – ikke hockeyspilling for voksne
  • Ishockey ungdom og voksne

Hockeyspilling eller mange vendinger med hockeyskøyter av tyngre personer gir meget stor slitasje på isen. Selv på kunstis må is som benyttes til hockeyspilling høvles ned og legges ny is for at den skal ha en brukbar kvalitet. På isflater som benyttes til lengdeløp tillates normalt ikke ishockey spilling. Vi begrenser derfor denne aktiviteten til kalde dager.

Vedlikehold

Vi vil også ha behov for tid til å brøyte og vanne isen. Vi forsøker å gjøre det utenfor de mest attraktive tidspunktene for bruk, men av og til vil det også bli preparering i normal brukstid. Av sikkerhetshensyn er all ferdsel på isen er forbudt når ispreparering foregår.

Lys på skøytebanen

Lys vil være regulert av skøyteavdelinga. Normalt skrues lyset av ca. kl. 21.00 i ukedager og kl. 19.00 i helgedager for skraping og klargjøring for preparering.

Retningslinjer for bruk

Vi har satt opp følgende retningslinjer for regulering av isbruken:

  • Kaldere enn -2 grader: Banen er åpen – alle aktiviteter
  • Mellom -2 og +2 grader: Banen er åpen – ingen hockeyspilling
  • Mildvær over +2 grader Banen er stengt, kun organiserte aktiviteter

Når banen ikke er åpen for bruk anbefaler vi andre isflater som kommunen legger i området, Leangen kunstisbane eller trygge islagte vann.

Organisert aktivitet – banen er opptatt

Organisert aktivitet foregår i utgangspunkter på følgende tidspunkter:

Mandager kl. 18.00 – 19.00 LIL Skøyteskole – allidrett

Tirsdager kl. 18.00 – 19.00 LIL Skøytetrening (8 – 10 år)

Torsdager kl. 18.00 – 19.00 LIL Skøytetrening (8 – 10 år)

Henvendelser vedrørende banen gjøres til: Leinstrand IL Skøyteavdeling: skoyter@leinstrandil.no