20. februar 2018

Årsmøte

 

Til medlemmer i Leinstrand Idrettslag

Leinstrand, 14.02.2018

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Leinstrand Idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 28.01.2018.

Årsmøtet avholdes den 28.02.2018 kl. 19.00 i Klubbhuset.

Saker

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder avdelingenes årsmeldinger

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Ingen innkomne saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Gi avdelingsstyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Valg

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 • Styrets forslag til forretningsorden
 • Idrettslagets årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
 • Styrets forslag til medlemskontingent, og forslag til vedtak om at avdelingene kan fastsette treningsavgifter
 • Styrets forslag til budsjett
 • Styrets forslag til organisasjonsplan
 • Valgkomiteens innstilling
 • Styrets innstilling til ny valgkomitéMed vennlig hilsen
  styret i Leinstrand Idrettslag

Sakliste årsmøte LIL 2018

Lovnorm for Leinstrand Idrettslag vedtatt 2015_10_22

Styrets årsberetning LIL 2017

Årsregnskap Leinstrand Idrettslag 2017

Organisasjonsplan LIL

Organisasjonsplan LeinstrandIL 2018

Årsmelding 2017 – Leinstrand IL Fotball

Årsmelding 2017 – Leinstrand IL Skøyteavdeling

Årsmelding 2017 – Leinstrand IL Ski- og Friidrettsavdelingen

Årsmelding 2017 – Leinstrand IL Trim og Aktivitet

Innstilling Fastsetting av medlemskontingent

Innstilling Treningsavgift 2018

LIL valg 2018