Invitasjon til årsmøte i Leinstrand IL 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Leinstrand Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 7. mars 2024 kl. 20.00 i Klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23. februar 2024 til styret@leinstrandil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslaget hjemmeside; https://www.leinstrand-il.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *