Invitasjon til årsmøte i Leinstrand IL 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Leinstrand Idrettslag. Årsmøtet avholdes den 7. mars 2024 kl. 20.00 i Klubbhuset. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23. februar 2024 til styret@leinstrandil.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslaget Read more about Invitasjon til årsmøte i Leinstrand IL 2024[…]